Begrippen

Nalatenschap/Erfenis

Het geheel van bezittingen én schulden welke een erflater achterlaat.

Erflater

De overledene.

Erfgenaam

De persoon die volgens de wet of een testament recht heeft op de nalatenschap of een deel daarvan.

Executeur

De persoon die in het testament benoemd is om de nalatenschap af te wikkelen.